Novinky

26.01.2020
Drevené brikety sa svojimi vlastnosťami najviac ...
07.01.2020
Viete, že: ...
07.11.2019
Obnovenie/ udelenie Súhlasu so spracovaním...

Nachádzate sa tu

Aktuality

   europska unia                       „Tento projekt bol zrealizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 
   Miesto realizácie projektu: Drietoma 1, Drietoma
   Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti LES, s.r.o. zvýšením objemu výroby EKO brikiet
  Stručný opis projektu: Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti LES, s.r.o. zvýšením objemu
výroby EKO brikiet.

Špecifické ciele:

  • rozšírenie využívania moderných technológií vo výrobnom procese
  • zefektívnenie výrobného procesu
  • zvýšenie kvality výroby
  • vytvorenie technologických podmienok pre výrobu nových výrobkov
  • rast pridanej hodnoty výrobkov
  • upevnenie pozície firmy na stávajúcich trhoch a prienik na nové trhy
  • upevnenie súčasných pracovných pozícií a tvorba nových
Východiskový stav:
Spoločnosť mala technologické nedostatky vo výrobnej činnosti EKO brikiet. Jestvujúca linka kapacitne nestačila a v záujme spoločnosti bolo potrebné rozšíriť výrobné kapacity. Tlak na znižovanie cien produkcie bolo možné efektívne riešiť iba nákupom inovatívnych výrobných zariadení, ktoré svojou efektivitou, kvalitou a výkonnosťou, dokážu znížiť výrobné náklady, umožniť firme upevniť svoje postavenie na stávajúcich trhoch, prípadne preniknúť aj na trhy nové.   

Stav po realizácii projektu:
Vďaka podpore z EÚ má spoločnosť po skončení realizácie projektu vo výrobe k dispozícií
nové inovatívne technológie, čo umožňuje napĺňať stanovené ciele. Spoločnosť rozšírila svoju výrobu
EKO brikiet, čo umožňuje jej vstup na nové trhy a tým znižuje riziko závislosti od jedného produktu,
resp. od jedného typu zákazníka. Po realizácií projektu sa celkovo zvýšila konkurencieschopnosť podnikania a možnosť pružne reagovať na situáciu na trhu.

  Názov a sídlo prijímateľa: Hodžova 9, 911 01 Trenčín
  Dátum začatia  
  realizácie projektu:
13.03.2014 
  Dátum skončenia  
  realizácie projektu:
31.07.2015
  Logo operačného programu:   
  Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
  Odkaz na internetové stránky
  riadiaceho orgánu a daného
  operačného programu:
www.economy.gov.sk       www.opkahr.sk       www.siea.gov.sk
  Výška poskytnutého príspevku: 399 200 € 
 Fotodokumentácia alebo vizualizácia  realizácie aktivít výsledkov projektu   
 
Spoločnosť mala technologické nedostatky vo výrobnej činnosti EKO brikiet. Jestvujúca linka kapacitne nestačila a v záujme spoločnosti bolo potrebné rozšíriť výrobné kapacity. Tlak na znižovanie cien produkcie bolo možné efektívne riešiť iba nákupom inovatívnych výrobných zariadení.

 
 
 
 
·                           

 
 
                 

Galéria: