Dovezieme až k Vám domov 📞 0948 991 881✏️ zelenaenergia@lestn.sk 📞 CZ +420 735 945 870 

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Miesto realizácie projektu:

Drietoma 1, Drietoma

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti LES, s.r.o. zvýšením objemu výroby EKO brikiet

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti LES, s.r.o. zvýšením objemu výroby EKO brikiet.

Špecifické ciele:

  • rozšírenie využívania moderných technológií vo výrobnom procese
  • zefektívnenie výrobného procesu
  • zvýšenie kvality výroby
  • vytvorenie technologických podmienok pre výrobu nových výrobkov
  • rast pridanej hodnoty výrobkov
  • upevnenie pozície firmy na stávajúcich trhoch a prienik na nové trhy
  • upevnenie súčasných pracovných pozícií a tvorba nových

Východiskový stav:

Spoločnosť mala technologické nedostatky vo výrobnej činnosti EKO brikiet. Jestvujúca linka kapacitne nestačila a v záujme spoločnosti bolo potrebné rozšíriť výrobné kapacity. Tlak na znižovanie cien produkcie bolo možné efektívne riešiť iba nákupom inovatívnych výrobných zariadení, ktoré svojou efektivitou, kvalitou a výkonnosťou, dokážu znížiť výrobné náklady, umožniť firme upevniť svoje postavenie na stávajúcich trhoch, prípadne preniknúť aj na trhy nové.

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ má spoločnosť po skončení realizácie projektu vo výrobe k dispozícií nové inovatívne technológie, čo umožňuje napĺňať stanovené ciele. Spoločnosť rozšírila svoju výrobu EKO brikiet, čo umožňuje jej vstup na nové trhy a tým znižuje riziko závislosti od jedného produktu, resp. od jedného typu zákazníka. Po realizácií projektu sa celkovo zvýšila konkurencieschopnosť podnikania a možnosť pružne reagovať na situáciu na trhu.

Názov a sídlo prijímateľa:

LES, s.r.o., Javorová 2, 911 05  Trenčín

Dátum začatia realizácie projektu:

13.03.2014

Dátum skončenia realizácie projektu:

31.07.2015

Logo operačného programu:

    

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospoárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk       www.opkahr.sk       www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku:

399 200,- €

Fotodokumentácia alebo vizualizácia  realizácie aktivít výsledkov projektu:

Spoločnosť mala technologické nedostatky vo výrobnej činnosti EKO brikiet. Jestvujúca linka kapacitne nestačila a v záujme spoločnosti bolo potrebné rozšíriť výrobné kapacity. Tlak na znižovanie cien produkcie bolo možné efektívne riešiť iba nákupom inovatívnych výrobných zariadení.

 
 

PSČ

Ceny bez dopravy, platia pre osobný odber v predajni Zákamenné a Drietoma

AK MÁTE ZÁUJEM O DOVOZ, ZADAJTE PSČ MIESTA DORUČENIA

Ďakujeme, že kúrite ekologickými palivami a šetríte životné prostredie!