Objednávku Vám dovezieme až domov 📞 0948 991 881✏️ zelenaenergia@lestn.sk 📞 CZ +420 735 945 870 

Čo znamená výhrevnosť a čo ju ovplyvňuje?

Výhrevnosť vyjadruje, koľko tepla sa uvoľní spálením jednotkového množstva paliva. Porovnávame, koľko tepla získame spálením kilogramu dreva, uhlia, uhoľného „eko“ hrášku alebo brikiet a peliet. Pri tuhých palivách je tento údaj vyjadrený v Mega Jouloch na kilogram (MJ/kg).

Každý chce kúriť čo najefektívnejšie, teda mať čo najviac tepla za čo najlepšie peniaze. Čo všetko má na to vplyv?

Palivo: je látka, ktorá pri horení uvoľňuje teplo používané na pokrytie potrieb ako kúrenie, varenie, ohrev teplej vody. Palivo sa skladá zo spáliteľnej zložky (naprík. uhlík a vodík) a nespáliteľnej zložky (napr. popol a voda). Energetický zisk prináša iba spáliteľná zložka.

Popol: je nehorľavá zložka paliva, neprináša žiadny energetický zisk. Čím viac popola je obsiahnuté v palive, tým nižšia je výhrevnosť paliva. Čím viac popola vzniká pri horení, tým viac rastú náklady na jeho zneškodňovanie. Ak palivo obsahuje 1 % popola, znamená to 10 kg z 1 tony paliva. Ak palivo obsahuje 20 % popola, je to 200 kg z 1 tony paliva.

Voda: je súčasťou paliva, hoci je v ňom nežiaduca, pretože spotrebováva teplo pri spaľovaní na jej odparenie. Čím menej vody palivo obsahuje, tým vyššia je jeho výhrevnosť.

Hustota paliva: je hmotnosť jednotkového objemu a vyjadruje sa v kg/m3. Hustota dreva závisí od druhu a vlhkosti. Hustota drevených brikiet a peliet je vysoká a stála.

Vykurovacie zariadenie: je posledný článok vykurovacej sústavy, ktorého úlohou je odovzdávať do vykurovaného priestoru teplo. Správne navolený teplotný výkon je predpokladom pre dokonalé spaľovanie, a tým aj pre nižšie emisie znečisťujúcich látok ovzdušia. Vykurovacie zariadenie na tuhé palivo je vhodné kombinovať s akumulačnou nádržou, ktorá umožní zariadeniu ísť na menovitý tepelný výkon aj pri nižšom odbere tepla. Pre správny výkon vykurovacieho zariadenia je dôležitá aj jeho pravidelná údržba.

Akú výhrevnosť má vaše palivo?

Výhrevnosť je definovaná ako teplo, ktoré sa uvoľní dokonalým spálením 1 kg paliva pri ochladení spalín na pôvodnú teplotu, pričom voda (odparená z paliva) zostáva v plynnom stave. V tabuľke výhrevnosti rôznych palív je uvedený aj obsah vody a popola, ktoré majú na výhrevnosť vplyv.

Tabuľka výhrevnosti

Najvyššiu výhrevnosť majú drevené brikety a pelety LES

* reálna výhrevnosť ovplyvnená obsahom vody a množstvom popola v palive

** výhrevnosť v ideálnom stave, keby palivo neobsahovalo žiadnu vodu (pre porovnávanie jednotlivých druhov paliva sa používa najčastejšie)

Výhrevnosť brikiet

Výhrevnosť brikiet ovplyvňuje obsah popola a vodyČasto sa stretávame s tým, že zákazníci porovnávajú výhrevnosť brikiet rôznych výrobcov. Určite si treba vybrať najlepšiu kvalitu za najrozumnejšiu cenu. Preto odporúčame sledovať aj obsah vody a popola, nielen výhrevnosť. Najmä, ak sa údaj o výhrevnosti líši o dve či tri desatiny. Veď pri spálení 1 tony drevených brikiet s výhrevnosťou 18,2 MJ/kg je tepelný komfort identický ako pri spálení brikiet s výhrevnosťou 18,5 MJ/kg. Rozdiel v teple doma nijako nepocítite. Ibaže v prvom prípade budete potrebovať o 10 kg brikiet viac, čo je pri tone brikiet zanedbateľné množstvo. Prerátané na eurá, za to isté teplo zaplatíte pri kúrení briketami s výhrevnosťou 18,2 MJ/kg približne o 2 € viac.

)

Mohlo by vás zaujímať

Všetky novinky
PSČ

Ceny bez dopravy, platia pre osobný odber v predajni Zákamenné a Drietoma

AK MÁTE ZÁUJEM O DOVOZ, ZADAJTE PSČ MIESTA DORUČENIA

Ďakujeme, že kúrite ekologickými palivami a šetríte životné prostredie!